За нас

АД “Битова техника - Гарант” – Пловдив, е учредено през 1997 год., като акционерно дружество със 100 % частен капитал, което през 1998 и 1999 год., последователно изкупува акциите на “Битова техника” ЕАД - гр. Пловдив, основана през 1964 год.

Предмета на дейност на дружеството е ремонт и поддръжка на:

 • Електрически двигатели:
  • променливотокови:
   • нисковолтови;
   • високоволтови до 6KV.
  • постояннотокови;
  • двигатели за ниско напрежение:
   • монофазни;
   • трифазни;
   • многоскоростни.
 • Потопяеми помпи:
  • българско производство и внос;
  • за чисти и отпадни води.
 • Транформатори:
  • заваръчни;
  • силови;
  • за оперативни вериги;
  • за термични отделения;
  • изработване по поръчка.
 • Генератори;
 • Електрожени;
 • Преобразователи;
 • Магнитни маси

Дейностите ни са сертифицирани по ISO 9001:2015.

Дружеството разполага със собствени производствени и складови помещения, с необходимото технологично оборудване, екипировка и инструменти, които обезпечават спазването на ремонтните технологии, а специализираните уреди и стендове гарантират междуоперационния и краен контрол.

Снабдяването с материали се извършва директно от лицензирани производители или вносители, като се съчетава оптимално качество и цена.

Основни клиенти при ремонта на ел. машини са крупни фирми от въгледобива, енергетиката, топло и електрическите централи, пречиствателни и напоителни станции, машиностроенето, металообработването, химическата и хранително вкусовата промишленост, пътни строежи и др.
Ние сме съчетали дългогодишен опит, традиции и съвременни тенденции за постигане оптимално отношение между качество и цена.

Също така издаваме протоколи за следремонтни изпитания.
Предлагаме сключване на договор за поддръжка и ремонт на електродвигатели и трансформатори на фирми и заводи. По този начин клиентите ни си осигуряват преференциални цени и срокове за изпълнение на ремонтите.
Фирмата ни разполага и със собствен транспорт, което допълнително улеснява клиентите при превоза на електрическите машини за ремонт, до нашия сервиз.