Ремонт на електродвигатели

Ремонти на електрически двигатели:

 • Променливотокови двигатели:
  • нисковолтови;
  • високоволтови до 6KV.
 • Постояннотокови двигатели;
 • Двигатели за ниско напрежение:
  • монофазни;
  • трифазни;
  • многоскоростни.

Високопроизводителното технологично оборудване и приложението на изпитани оптимални технологични процеси ни позволяват с минимална трудоемкост качествено да изпълняваме ремонтните работи. В сътрудничество сме със заводи производители на ел. проводници, електроизолационни материали и др. Влагането на сертифицирани материали също гарантира високото качеството и надеждност.

Гаранционен срок – 6 месеца.